Select the search type
 • Webbplats
 • Webb
 
Sök
 • New LadyCup French Fuchsia
 • New LadyCup French Fuchsia
 • New LadyCup French Fuchsia
 • Protective cotton face masks
LadyCup.tv Certifierat system kvalitetskontroll – LadyCup är tillverkad enbart av medicinskt silikon i EU

Partners Stand with LadyP LadyPad – 70% organic bamboo and 30% certified organic cotton B’O Baby clothes 4 Baby Teething ring

Munskyddet är avsett för engångsbruk/Andningsmask

Engångsmunskydd

Munskyddet är avsett för skydd av omgivningen, för att begränsa spridningen av sjukdomar till andra personer via droppinfektioner. Munskyddet skyddar inte mot infektioner eller virus, men minskar primärt deras spridning. Allmänt minskar det infektionsrisken med upp till 2,5×. Munskyddet är inte avsett för att användas mer än en gång.

CE-certifiering. Förpackad i skyddsförpackning.

Engångsmunskydd

Information om munskyddens användning

 • Innan munskyddet sätts på, tvätta händerna med en alkoholbaserad emulsion (desinfektionsmedel) eller med tvål och vatten.
 • Täck munnen och näsan med munskyddet och kontrollera att det inte finns någon glipa mellan ansiktet och munskyddet.
 • När du har tagit på dig munskyddet, se till att du inte rör vid det; om du rör vid det rengör handen med en alkoholbaserad emulsion eller tvål och vatten.
 • Byt ut munskyddet om det blir fuktigt och använd inte engångsmunskydd upprepade gånger.
 • Förfaringssätt för avtagning av munskyddet: Ta av munskyddet bakifrån (vidrör inte munskyddets främre del). Släng munskyddet omedelbart i en förslutningsbar behållare. Tvätta händerna med alkoholbaserad emulsion (desinfektionsmedel).

Andningsmask KN95 (FFP2)

Den fyrskiktiga andningsmasken KN95 är lämplig för dagligt skydd.

Skyddsnormen KN95 motsvarar den europeiska FFP2 / amerikanska N95.

Ytskiktet består av den vidhäftningsmotverkande väven 50G, det andra skiktet 45G är av bomull, avsett för varm luft, det tredje skiktet tillverkat i filtreringsmaterialet 30G KN, insidan består av den vidhäftningsmotverkande väven 30GPP.

Andningsmask KN95

Andningsmasken uppfångar 95 % av yttre partiklar. Är lämplig som skydd mot virus och bakterier. Skyddar mot giftfria fasta partiklar och vätskepartiklar. Fångar upp aerosol-, damm- och smogpartiklar samt pollen.

Tillverkad i högkvalitativt och säkert material, som minskar risken för hudirritationer.

Avsedda för engångsbruk (åtminstone 6 timmar).

Livslängd och effektivitet beror på sättet de används. Ökad fuktighet minskar effektiviteten, därför rekommenderas att de skyddas från fukt.

Information om andningsmaskens användning

Andningsmasken ska bytas ut i följande fall:

 • En betydlig ökning av motståndet vid andning.
 • Andningsmasken är skadad eller defekt.
 • Andningsmasken sitter inte tätt kring ansiktet.
 • Andningsmasken är nedsmutsad.
 • Andningsmasken har använts.

Andningsmasken KN95, som motsvarar den amerikanska certifieringen N95 och den europeiska FFP2. KN95 är en expertnorm för industri som fastställer att den aktuella andningsmasken tillhandahåller avsedd effektivitet för filtrering av partiklar med en massmediandiameter på 0,3 mikrometer till en nivå på 95 procent.

Andningsmasken är som effektivast då den används i kombination med handtvätt med alkoholbaserad emulsion eller tvål och vatten (desinfektionsmedel).

Andningsmasken är inte avsedd för upprepad användning. Om din andningsmask är skadad eller nedsmutsad eller om andningen genom andningsmasken blir besvärligare bör du ta av dig andningsmasken, kassera den och byta ut den mot en ny. Som ett säkert sätt att kassera en använd andningsmask anses placering av den i en plastpåse och att sedan kasta den i soporna.

Kan jag använda munskyddet/andningsmasken flera gånger?

Munskyddet/andningsmasken ska bytas ut om det/den blir fuktig av saliv eller andra kroppsvätskor, eftersom det/den då förlorar sina skyddande egenskaper. Använd aldrig munskyddet/andningsmasken upprepade gånger, tvätta det/den inte och desinficera det/den heller inte. Det är förbjudet att dela munskyddet/andningsmasken med andra personer.

Personal i andra branscher använder normalt andningsmasken KN95 under flera timmar utan att ta av den. Erfarenheter av sådan användning har visat att andningsmasken kan fungera inom ramen för sin avsedda användning under 8 timmar utan avbrott eller under avbruten användning.

Hur länge du kan använda andningsmasken KN95 beror på vad du konkret gör och hur länge du har på dig andningsmasken under en dag. Helst bör engångsandningsmasken bytas ut varje dag.

Skyddar andningsmasken KN95 mot virus?

Andningsmasken är avsedd att skydda de personer som bär den från små partiklar i luften som kan innehålla virus. Allmänt anses andningsmasker som mycket effektivare utrustning vid skydd mot influensavirus i jämförelse med vanliga munskydd.

Visa MasterCard PayPal JCB
partners Stand with LadyP LadyPad – 70% organic bamboo and 30% certified organic cotton
facebook twitter youtube instagram google+ pinterest   LadyP LadyPad LadyCup